Projectmanagement

KMPN Consulting is sterk in projectmanagement. Elke organisatie die nood heeft aan verandering of innovatie, is gebaat bij deze resultaatsgerichte en effectieve aanpak.

Samen met de klant wordt een concreet doel vooropgesteld. Dat kan bijvoorbeeld op vlak van bedrijfsprocessen, communicatieprocessen of integratie van technologie. Aan dat doel wordt een transparant resultaat gekoppeld.

KMPN Consulting treedt hier op als projectleider. Elke fase wordt mee opgevolgd, en de projectmedewerkers worden aangestuurd en gemotiveerd. In het ganse traject wordt toegezien op een open communicatie en het opnemen van ieders verantwoordelijkheid.

Projectmanagement is eveneens aangewezen wanneer men een samenwerking tussen verschillende bedrijven wil bekomen. Het ganse proces laten bewaken door iemand onafhankelijk, zorgt ervoor dat ieders mening gerespecteerd blijft. Op deze basis kunnen duurzame synergieën uitgewerkt worden.