Coaching

Coaching is niet te verwarren met consulting. Via consulting wordt de nood van een organisatie geanalyseerd en een oplossing aangeboden. Via coaching worden deelnemers uitgedaagd om tot een eigen oplossing te komen.

Coaching is voor iedereen, elke sessie wordt opgebouwd vanuit de leefwereld van de deelnemers. Hierdoor gaat men makkelijk linken leggen en snel een positief resultaat boeken. KMPN Consulting biedt zowel workshops als personal coaching aan om medewerkers te laten evolueren binnen de organisatie.

Workshops worden gegeven in kleine groepen van maximum 8 personen. Authenticiteit en interactie zijn hierbij twee belangrijke factoren. Het is niet de bedoeling dat een bepaalde visie wordt opgedrongen. KMPN Consulting kan de essentie van een visie overbrengen, en tegelijk aantonen dat de deelnemers een persoonlijke inbreng hebben. Door deze betrokkenheid gaat men zich kunnen vinden in de visie, er in geloven, en er naar handelen.

Personal coaching is de meest intensieve vorm van coaching. KMPN Consulting gaat mee naar de leefwereld van de deelnemer. Dit kan bijvoorbeeld door klantenbezoeken, deelnemen aan vergaderingen, of overleg met collega's.