KMPN Consulting is geregistreerd dienstverlener van de kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel van de Vlaamse Overheid die kleine en middelgrote ondernemingen, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze bepaalde opleidingen of advies aankopen bij KMPN Consulting.  Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet er online een aanvraag ingediend worden via deze link.  

Kleine ondernemingen kunnen 30% subsidie krijgen tot een maximum van 7.500 euro op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie tot een maximum van 7.500 euro per jaar. 

Op de website van Vlaanderen kan je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie.