Bedrijfsreputatie

Elke organisatie wil een positief bedrijfsimago opbouwen, en dat kan bijvoorbeeld door het hanteren van een juiste marketingstrategie. Een imago is echter een algemeen beeld dat vaak ontstaat zonder een persoonlijke ervaring te hebben met het bedrijf. Daarom focust KMPN Consulting zich vooral op de bedrijfsreputatie.

Een bedrijfsreputatie wordt gevormd door ervaringen van mensen die een persoonlijke relatie hebben met de organisatie. Door de organisatie van binnenuit te beïnvloeden en te adviseren, zal KMPN Consulting de bedrijfsreputatie versterken. Deze versterking begint met een bedrijfsmissie en een visie. Een bedrijf dat weet waar het naartoe wil werken, straalt vertrouwen uit. Dit geeft vertrouwen aan potentiële klanten en leveranciers, maar ook aan de medewerkers.